Kiedy kredyt się przedawnia?

Kiedy kredyt się przedawnia

Czy jest możliwe, by osoba, która zaciągnęła zobowiązanie kredytowe, nie musiała go spłacać? Kiedy kredyt się przedawnia i czy takie zjawisko w ogóle funkcjonuje na rynku usług finansowych? W jakich sytuacjach bank nie może już żądać od swojego klienta należności z tytułu niespłaconego kredytu? Kompendium wiedzy w tym zakresie prezentujemy poniżej.

Kiedy kredyt się przedawnia?

Czy możemy mówić, że przedawnienie kredytu występuje w przypadku wszystkich zobowiązań bankowych? Jeśli ktoś wziął kredyt gotówkowy na dowolny cel, to tak samo może liczyć na zwolnienie z konieczności jego spłaty, jak kredytobiorca obarczony spłatami rat kredytu celowego albo hipotecznego? Przedawnienie długu wobec banku rzeczywiście funkcjonuje, zaś dla każdego produktu instytucje bankowe oraz obowiązujące przepisy prawa wyznaczają inne zasady.

Kiedy kredyt się przedawnia? Po 3 latach bez względu na to, czy kredytobiorcą jest osoba prywatna czy też firma.

Przedawnienie kredytu bankowego – dług nie mija

Jeśli wiesz już, po ilu latach przedawnia się kredyt, musisz wiedzieć, że tak naprawdę przedawnienie umowy kredytu gotówkowego czy każdego innego zobowiązania, wcale nie oznacza, że dług zostaje darowany. Staje się tzw. długiej naturalnym, zaś dane kredytobiorcy, który nie uregulował comiesięcznych należności zgodnie z ustalonymi warunkami i w wyznaczonym terminie, trafiają na czarną listę i do rejestru dłużników. Co to oznacza w praktyce? Kiedy przedawnia się kredyt gotówkowy, a kredytobiorca staje się niewiarygodny i niewypłacalny, raczej nie ma szans na współpracę z inną instytucją pozabankową. Co więcej, może nie otrzymać również finansowego wsparcia ze strony firm pożyczkowych, które oferują tzw. chwilówki. Takie zobowiązania zresztą mogą także ulegać przedawnieniu i to na tych samych zasadach.

Kiedy przedawnia się spłata kredytu, dłużnik nie zostaje uwolniony od spłaty zobowiązania. Nadal może uregulować zobowiązanie, a jeśli nie trafił jeszcze do rejestru dłużnik, ma szansę na negocjowanie korzystnych warunków spłaty długu. Pamiętajmy, że wierzycielowi także zależy na spłacie zadłużenia, przecież chce odzyskać swoje pieniądze.

Co ważne, kiedy przedawnia się kredyt bankowy, a instytucja bankowa wypowie kredytobiorcy umowę, ten zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty wszystkich rat, które nie zostały uregulowane w wyznaczonym wedle harmonogramu spłat zobowiązania. Musi też spłacić cały kredyt wraz z ratami, które dotychczas nie były wymagalne, a ich termin nie minął. Bank, który składa wypowiedzenie umowy swojemu klientowi, chce całkowicie zakończyć z nim współpracę i jak najszybciej otrzymać zwrot pożyczonych środków.

Kiedy kredyt się przedawnia – kredyty celowe

Fakt, że po 3 latach następuje przedawnienie zobowiązań kredytowych, nie oznacza, że kredytobiorca nie musi uregulować należności. W przypadku branych kredytów celowych instytucja bankowa ma zresztą dodatkowe zabezpieczenie, dzięki któremu odzyskuje wierzytelność.

Nawet jeśli nastąpi przedawnienie kredytu samochodowego, to sam pojazd mechaniczny nabyty dzięki finansowemu wsparciu ze strony banku stanowi zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności klienta. Jeśli kredytobiorca przestaje spłacać comiesięczne raty, bank może przejąć auto w rozliczeniu zobowiązania. To dobra opcja, by pozbyć się długu – w przypadku kredytów celowych dłużnicy rzadko trafiają na tzw. czarną listę, bo płatności zostają uregulowane poprzez przejęcie zabezpieczenia.

Dokładnie taka sama zasada następuje, kiedy zatwierdzone zostanie przedawnienie kredytu hipotecznego. Ten produkt bankowy zabezpieczony zostaje nie tylko wkładem własnym czy dodatkowym ubezpieczeniem nieruchomości, ale też wpisem do hipoteki. Dzięki temu bank może przejąć nabyte mieszkanie czy dom, ma prawo do zbycia takiego zabezpieczenia oraz odzyskania kapitału, który został pożyczony i niespłacony.

Przedawnienie kredytu – czy warto?

Absolutnie nie. Kredytobiorca nie powinien dopuścić do sytuacji, w której dojdzie do przedawnienia kredytu bankowego, ponieważ bank zażąda natychmiastowej spłaty, a jeśli ta nie zostanie uregulowana, dłużnik trafi do rejestru dłużników. To niezwykle niekomfortowa sytuacja, ponieważ uniemożliwia uzyskanie finansowego wsparcia przez długi czas w ramach współpracy z innymi instytucjami. Wpis na tzw. czarną listę źle wpływa na historię kredytową. Pamiętajmy też, że o ile bardzo łatwo jest wygenerować długi – wystarczy po prostu nie spłacać comiesięcznych należności, zaś znacznie trudniej jest zawalczyć o wypisanie z rejestru dłużników. Jest to możliwe jedynie wtedy gdy dług zostanie spłacony. Lepiej więc spłacać zobowiązanie terminowo, i tak podpisując umowę z bankiem, jesteśmy do tego zobowiązani.

Aby zapobiec takim sytuacjom, należy dobrze zastanowić się nad braniem kredytów w banku. Takie zobowiązanie jest korzystnym wsparciem, ale tylko wtedy, gdy kredytobiorca ma całkowitą pewność w zakresie możliwości spłaty comiesięcznych rat w ustalonym terminie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *