Kiedy mamy zdolność kredytową i czym ona jest?

Niejedna osoba zetknęła się w życiu z pojęciem zdolności kredytowej – w szczególności ta, która licząc na zastrzyk gotówki, złożyła do banku wniosek o przyznanie kredytu. Jednakże czym w ogóle jest zdolność kredytowa i od czego zależy? Przede wszystkim, zwrócić należy uwagę na samo pojęcie. Zdolność kredytowa jest to cecha osoby, a właściwie jej sytuacji materialnej do tego, by systematycznie móc spłacać zadłużenie.

Chodzi o to, aby bank miał gwarancję udzielając kredytu, że osoba zaciągająca go jest w stanie systematycznie go spłacać, a tym samym zapewnić bankowi zysk. Wiele ludzi jednak z bankowego okienka odchodzi rozczarowanych, gdy dowie się, że takowej zdolności kredytowej nie posiada. Od czego ona zależy? Przede wszystkim, on naszych zarobków. Bank dokona bardzo szczegółowego wywiadu, czy i gdzie zarabiamy i na jakiej podstawie jesteśmy zatrudnieni- czy jest to umowa o pracę, czy pozapracownicza forma zatrudnienia.

Nie bez znaczenia pozostają także nasze dodatkowe dochody. Wśród nich wymienić można chociażby: dochody z własnej działalności gospodarczej, regularnie przyznawane świadczenia (stypendia, renty), jak również dochody pochodzące od innych osób (np. alimenty). Bardzo ważnym elementem jest stan naszego aktualnego posiadania- ilość ruchomości i nieruchomości. Szczególnie ważne są te drugie, ponieważ nawet, gdy nie posiadamy znacznego dochodu, bank (gdy nie będziemy spłacali kredytu) zaspokoi się z tego, co aktualnie posiadamy i obciąży nieruchomość hipoteką przymusową.